SKLZ trenerji pri svojem delu redno uporabljajo opremo SKLZ.

▶▶ SKLZ trenerje odlikuje strokovnost in nenehna želja po izpopolnjevanju in novih izkušnjah. Njihova osredotočenost na točno določeno področje dela oz. treniranja predstavlja specifične pristope in posledično boljše rezultate za vadeče.

▶▶ SKLZ trenerji imajo ustrezno formalno izobrazbo (Fakulteta za šport oz. primerljiva kvalifikacija) kot tudi ogromno neformalnih znanj, pridobljenih na seminarjih in konferencah doma in po tujini. SKLZ trenerji niso zgolj promotorji blagovne znamke SKLZ, ampak se aktivno vključujejo v svetovanje rekreativnim kot profesionalnim športnikom, izvajajo različne oblike SKLZ vadbe in kot predavatelji sodelujejo na SKLZ konferencah, kot sta bili 1. in 2. športna konferenca v Ljubljani.

▶▶ SKLZ trenerji imajo dovolj visoko stopnjo samoiniciativnosti, da brez oklevanja svetujejo vsem uporabnikom SKLZ opreme ne glede na status, starost ali kraj bivanja. Njihovo poslanstvo je približati metode profesionalnega treninga rekreativnim športnikom in jih opozarjati na nevarnosti in možnosti za izboljšave.